Python, Rasberry Pi & Sonic Pi

Infos
→ Python Merkzettel zum Download
Linksammlung
→Projekte mit dem Rhasberry Pi